Geomon  s.r.o.
Hydrogeologická a karotážní měření 
Vývoj a výroba měřící techniky pro hydrogeologii
 
  Hlavní stránka
  Služby
  Software ke stažení
  On-line data
  Kontakt
  Geomon, s.r.o.
  Devonská 999/1
  152 00 Praha 5
  Tel.: 602231408
  Email:
  moucka@geomon.cz
 

 

Společnost Geomon, s.r.o. byla založena v roce 1994 se zaměřením na specializované činnosti v oboru hydrogeologie.

V současné době náplň její práce tvoří mnoho činností, jako například čerpací zkoušky krátkodobé i dlouhodobé s automatickou registrací mnoha veličin, čištění a regenerace vrtů, slug-bail testy, karotážní měření specializované na hydrogeologii, stopovací zkoušky - měření směru, rychlosti a množství proudění vody v horninovém prostředí, sanační čerpání vody, venting, dynamické a hlubinné odběry vzorků vody včetně odběrů plynu, monitoring hladin podzemních vod, výstavba sanačních stanic pro saturovanou i nesaturovanou zónu, odběry vzorků pitných a odpadních vod.

Specifickou součástí činnosti firmy je vývoj a výroba zákaznických i vlastních elektronických zařízení pro hydrogeologická měření, zejména monitorovacích sond řady LGR2 s kontinuálním záznamem veličin jako je hladina, teplota, pH, Redox, obsah rozpuštěného kyslíku apod. ve vrtech, studnách nebo povrchových vodách s možností dálkového přenosu naměřených dat. Nezanedbatelnou část výroby tvoří zakázková výroba elektroniky pro hydrogeologii, geotechniku, geofyziku a další příbuzné obory.