Geomon  s.r.o.
Hydrogeologická a karotážní měření 
Vývoj a výroba měřící techniky pro hydrogeologii
 
  Hlavní stránka
  Služby
  Software ke stažení
  On-line data
  Kontakt
  Geomon, s.r.o.
  Devonská 999/1
  152 00 Praha 5
  Tel.: 602231408
  Email:
  moucka@geomon.cz
 Karotážní měření
Karotážní měření je zaměřené převážně na určení hydrogeologických poměrů ve vrtech:
- určení přítoků do vrtů, směru a rychlosti proudění za použití metod:
resistivimetrie, termometrie, fotometrie, průtokometrie
- měření fyzikálněchemických vlastností ve vrtech:
měření vodivosti, pH, Oxidačně-redukčního potenciálu a obsahu kyslíku

Hydrodynamické zkoušky

○ Čerpací a stoupací zkoušky
(ověřovací, krátkodobé, dlouhodobé, poloprovozní )
- čerpané množství do 10 l/s hloubka 40 m ( 5 l/s do hloubky 60 m )
- provádění zkoušek není závislé na elektrické síti
- parametry čerpací zkoušky jsou zaznamenávány autonomními záznamníky dat LGR2
- naměřené parametry hydrodynamické zkoušky mohou být přenášeny dálkovým přenosem dat, takže řešitel má přístup k aktuálním datům již v průběhu zkoušky
- můžeme provádět zkoušky z vybraných horizontů pomocí pakrů
- v průběhu čerpacích zkoušek provádíme monitorování hladin v přilehlých objektech
- separování plynné fáze a určení fázového poměru voda – plyn
- čerpání přetokových vrtů
○ Zasakovací zkoušky
○ Nálevové zkoušky
○ Skupinové čerpací zkoušky
○ Slug a Bail testy

Monitoring hladin, teplot, průtoků a fyzikálně-chemických parametrů ve vrtech a povrchových vodách

Atmogeochemický průzkum a plynometrická měření
Provádění selektivní atmogeochemické prospekce a plynometrických měření včetně odběru vzorků plynů .

Odběry vzorků na rozbor pitná voda, odpadní vody, podzemních vod
Máme oprávnění pro odběry vzorků pitné vody, odpadních vod a podzemní vody
- statické odběry ( z hladiny, z vybraných horizontů, z počvy vrtů )
- dynamické odběry ( můžeme odebírat vzorky i úzkých vrtech )
- hlubinné odběry vzorků vody a plynů v určených hloubkách vrtů a důlních děl

Sanační čerpání
Provádíme sanační čerpání vod a sanační čerpání půdního vzduchu včetně dálkového monitoringu chodu čerpadel, ventilátorů, zaplnění nádrží a dalších parametrů chodu sanační stanice

Čištění vrtů a studní a tlaková regenerace perforace
Provádíme čištění vrtů airliftem a tlakové čištění a chemickou regeneraci perforace vrtů

Výroba plastových nádrží
Výroba nádrží z plastů pro sanační účely